EAHP Synergy Masterclass 2018

 

Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP), poriada v dňoch 5.-6. októbra 2018 v Bruseli prvý Synergy Masterclass (vzdelávací modul) s témou Management & Leadership. Hlavným cieľom novozaložených EAHP Synergy Masterclases je poskytovať odborníkom v oblasti zdravotníctva kontinuálne vzdelávanie na témy z nemocničného prostredia. Prvý Synergy Masterclass je zameraný na zručnosti v oblasti vedenia a riadenia. Workshopy budú mať praktické scénáre, ktoré budú účastníci riešiť. Témy sa budú týkať strategického plánovania, efektívnosti, budovania tímu, mapovania procesov, riešenia problémov, riadenia zmien, motivovania pracovníkov a pod.

Registrovať sa môžete do 10. augusta 2018. Registračné poplatky sú 200e pre členov EAHP (patrí tam aj SR) a 400 e pre nečlenov. V prípade potreby môžete priamo kontaktovať personál EAHP zodpovedný za registráciu.

 

Názov: Synergy Masterclass - "Management and Leadership"
Dátum: 5. - 6. október 2018
Webová stránka: http://www.eahp.eu/synergy-masterclass/events/leadership
Kontakt: registration@eahp.eu 
Miesto konania: Hotel Van der Valk Brussels Airport, Belgium Hotel
Termín registrácie: do 10. augusta 2018
Poplatky za registráciu:
nečlen € 400 (+ 21% DPH) EAHP
člen € 200 (+ 21% DPH)
Organizátor: European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

 

Registračný poplatok zahŕňa účasť na 2-dňovom školení, 2 prestávky za deň, obed + Synergy Masterclass balíček s tlačenými materiálmi.

REGISTRÁCIA