Dôležité: Zmena finančného limitu pre II. stupeň inkontinencie

Dôležité: Zmena finančného limitu pre II. stupeň inkontinencie

Vážení členovia, 

dovoľujeme si Vás informovať, že novým rozhodnutím MZ SR z dňa 26.4.2024 sa upravuje finančný limit pre II. stupeň inkontinencie z 5€/mesiac na pôvodných 14,77€/mesiac
Táto zmena vstupuje do platnosti okamžite (teda od 26.4.2024). Limit pre III. stupeň inkontinencie 59,73€/mesiac zostáva nezmenený. 

Pacientom, ktorým bol predpísaný poukaz na základe 5€ finančného limitu, odporučte prosím kontaktovať predpisujúceho lekára a požiadať o zmenu na základe aktuálne platného limitu. Pacientom s predpísaným poukazom pred 1.4. je možné vydať plný počet kusov, ohľadne aktuálne platných počtov kusov na mesiac sa informujte prosím u výrobcov.

 Rozhodnutie-S04780-2024-OKCHZPDP-14267.docx

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok - str. 12