Dodatok k zmluve s VšZP, a.s.

Dodatok k zmluve s VšZP, a.s.

Vážení členovia,

po rokovaniach zástupcov SLeK a VšZP, a.s. Vám v týchto dňoch bude doručený nový dodatok k zmluve. Predmetom dodatku je zachovanie desaťdňovej splatnosti sumy faktúry za dispenzačné záznamy realizované na základe preskripčného záznamu. Novým ustanovením je formálna úprava možnosti zdravotnej poisťovne jednostranne započítať pohľadávku voči poskytovateľovi v prípade, ak tento do troch mesiacov nepotvrdí návrh opravného dokladu.

Dodatok odporúčame podpísať.

VZOR DODATKU.pdf