Dodatky VšZP, a.s.: 2021

Vážení farmaceuti,

v najbližších dňoch Vám bude zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. doručený návrh dodatku k zmluve medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, ktorého znenie bolo prerokované so zástupcami Slovenskej lekárnickej komory. Predmetom dodatku je:

  • Predĺženie platnosti ustanovenia o zrýchlenej 10 dňovej splatnosti - do 31.12.2021
  • Predĺženie zmluvných podmienok - do 31.12.2021
  • Predĺženie platnosti ustanovenia o nekontrolovaní validácie podpisu preskripčného záznamu – do 31.12.2021
  • Ustanovenie o kontinuite (Čl. 3 bod 2), pre prípad, že dodatok sa nestihne zverejniť do 31.12.2020.

Dodatok, ktorý Vám bude doručený odporúčame podpísať a v čo najkratšom termíne doručiť späť do VšZP.

Vzor, pre porovnanie s tým, ktorý Vám bude doručený nájdete TU. V prípade nejasností majú členovia Slovenskej lekárnickej komory právo na právne poradenstvo.