Blokovanie e-receptov: Informácia od Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Informácia od Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. k blokovaniu e-receptov

Vážení farmaceuti, 

Na základe podnetov od poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti by sme chceli požiadať lekárnikov o dôsledné  využívanie funkcionality  Blokovanie receptov. Opakovane sme zaznamenali sťažnosti pacientov,  že lekáreň im liek objednala a keď si ho prišli vybrať, lekáreň už daný  elektronický recept nemala k dispozícii a  lekár odmietol  liek opätovne predpísať.

V prípade, že lekáreň objednáva liek, ktorý aktuálne nemá k dispozícii, je potrebné preskripčný záznam zablokovať, aby sa predĺžila doba na jeho vydanie, v opačnom prípade preskripčný záznam stratí svoju platnosť a nie je možné ho neskôr vydať. Pri ATB a liekoch sa táto doba po blokovaní predĺži o 5 dní.