Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika

Artemide – uznanie SLeK za spoločenský prínos lekárnika
Artemide - uznanie Slovenskej lekárnickej komory za spoločenský prínos lekárnika

Pri príležitosti 30. výročia SLeK ocení SLeK 10 farmaceutov, ktorí v prostredí, kde vykonávajú svoje povolanie, predstavujú výrazné osobnosti a robia dobré meno lekárnickému stavu. Ocenenie nesie meno Artemi­de Zattiho, lekárnika známeho vytrvalým a nezištným postojom v pomoci chudobným pacientom.

Artemide Zatti (1880-1951) bol lekárnik, ošetrovateľ a riaditeľ nemocnice. Predstavuje významnú osob­nosť saleziánskej spoločnosti v Argentíne. Jeho blahorečenie v roku 2001 charakterizoval hlavný predstavený saleziánov pojmom „výbušná novota“ v tom zmysle, že osobnosť Artemide Zattiho nami pozitívne otriasa, vyzýva k vernosti povolaniu a schopnosti predkladať pozitívne vzory. Pri tej istej príležitosti vy­jadril vlastnú osobnú pozitívnu skúsenosť s Artemi­dem aj kardinál Bergoglio – terajší pápež František.

Spojenie tohto ocenenia s menom Artemide Zatiho nesie rovnako pozitívne svedectvo o skutočnom obsahu povolania farmaceuta a povzbudenie k ďalšej zodpoved­nej práci poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v pro­spech konkrétnych pacientov.

Nominácie je možné zasielať poštou na adresu: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: artemide@slek.sk do 9. októbra 2020.