AKTUALIZOVANÉ: Opatrenie MZ SR k lieku Plaquenil

AKTUALIZOVANÉ: Opatrenie MZ SR k lieku Plaquenil

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, 

s účinnosťou od 24. marca 2020 sa zakazuje držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni pri používaní informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov:

1. objednať liek Plaquenil, registračné číslo 25/0505/70-C/S, ak pri predpisovaní lieku neboli dodržané preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov,

2. objednávať liek Plaquenil, registračné číslo 25/0505/70-C/S, ak preskripčný záznam alebo lekársky predpis vystavil lekár, ktorý spĺňa preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov vo vyyššom počte balení lieku ako je potrebné maximálne na tri mesiace liečby alebo vo vyššom počte ako sú maximálne tri balenia lieku.

Cieľom opatrenia je zabrániť nedostatku lieku Plaquenil, registračné číslo 25/0505/70-C/S, ktorý vzhľadom k relatívne nízkej cene predpisujú lekári, ktorí nespĺňajú požiadavky na preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov a predpisujú tento liek aj paciento, ktorí nežiadajú úhradu lieku na základe verejného zdravotného poistenia a vytvárajú si neodôvodnené zásoby lieku, ktorý následne môže chýbať pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti paicentom, ktorým je indikovaný podľa zoznamu kategorizovaných liekov. 

Upozorňujeme, že pri lieku Plaquenil sa v zmysle platného kategorizačného zoznamu uplatňuje indikačné obmedzenie, podľa ktorého hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne a zároveň platí preskripčné obmedzenie oprávňujúce na predpis lieku výlučne lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore DER, INF, REU t. j. dermatovenerológia, detská dermatovenerológia, infektológia, pediatrická infektológia, reumatológia pediatrická reumatológia.