24. Kongres Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP)

24. Kongres Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP)

Hlavná téma nasledujúceho Kongres Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP) je "Personalizovaná nemocničná lekáreň - uspokojenie potrieb každého pacienta".

Termnín: 27. - 29. marca 2019

Miesto: Barcelona,Španielsko

Program: http://www.eahp.eu/congresses/programme

Registrácia: http://www.eahp.eu/congresses/registration

 

Všetky informácie nájdete na: http://www.eahp.eu/congresses

Účasť bude ohodnotená podľa metodiky SLeK - počet bodov bude zodpovedať počtu hodín strávených na konkrétnych prezentáciách a seminároch v rámci kongresu. Sledovanie účasti bude na kongrese prebiehať skenovaním čiarových kódov na menovkách účastníkov na začiatku a konci každej vzdelávacej aktivity. SLeK pripočíta body za Kongres EAHP až po doručení ACPE certifikátu, ktorý si každý účastník môže stiahnuť po skončení kongresu na www.eahp.eu.