19. ZEMPLÍNSKE LEKÁRNICKÉ DNI

19. ZEMPLÍNSKE LEKÁRNICKÉ DNI

TERMÍN: 23. - 24. september 2022

MIESTO: Mestské kultúrne stredisko Humenné


V prípade záujmu o aktívnu účasť nás kontaktujte emailom: vzdelavanie@slek.sk


V prípade záujmu o partnerstvo podujatia nás kontaktujte emailom: vzdelavanie@slek.sk

 

Prihlasovací formulár je dostupný cez tlačidlo REGISTRÁCIA. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 20.9.2022.

REGISTRÁCIA

Registračný poplatok:
- Členovia SLeK: bez poplatku,

- Nečlenovia SLeK: si za účasť na odbornom programe a spoločenskom večeri hradia poplatky vopred:

  • účasť na odbornom programe: 20€/deň
  • účasť na spoločenskom večeri: 20€

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: 22219

Poplatok nečlena musí byťuhradený vopred, nie je možné ho uhradiť na mieste podujatia.

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. 

Odporúčame: 

Hotel Alibaba: https://hotelalibaba.sk/

Hotel Karpatia: https://hotel-karpatia.sk/ 

Pri rezervácii ubytovania Vám bude poskytnutá zľava, ak uvediete, že budete účastníkom ZLD.

Predpokladaný počet kreditov 10. 

* informácie budú priebežne aktualizované