19. ZEMPLÍNSKE LEKÁRNICKÉ DNI

19. ZEMPLÍNSKE LEKÁRNICKÉ DNI

 

 memoriál doc. Jozefa Seginka 

 
Program podujatia: ZLD

Prihlasovací formulár: REGISTRÁCIA do 20. 09. 2022.

Registračný poplatok:
Členovia SLeK: bez poplatku,

Nečlenovia SLeK: si za účasť na odbornom programe a spoločenskom večeri hradia poplatky vopred:

  • účasť na odbornom programe: 20€/deň
  • účasť na spoločenskom večeri: 20€

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0050 7371 9756

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: 22219

Poplatok nečlena musí byť uhradený vopred, nie je možné ho uhradiť na mieste podujatia.

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. 

Odporúčame: 

Hotel Alibaba: https://hotelalibaba.sk/

Hotel Karpatia: https://hotel-karpatia.sk/ 

Pri rezervácii ubytovania Vám bude poskytnutá zľava, ak uvediete, že budete účastníkom ZLD.

 

Predpokladaný počet kreditov 10. 

* informácie budú priebežne aktualizované