SLEK - Slovenská lekárnická komora : Informácia ŠÚKL o stiahnutí lieku Synjardy 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety, z úrovne distribučných spoločností a lekární III. triedou urgentnosti.

Informácia ŠÚKL o stiahnutí lieku Synjardy 5 mg/1000 mg filmom obalené tablety, z úrovne distribučných spoločností a lekární III. triedou urgentnosti.

Oznámenie

Stránka je plne prístupná iba členom Slovenskej lekárnickej komory. Ak ste členom SLeK, prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi Ak máte záujem stať sa členom SLeK, postupujte nasledovne:
Ako sa stať členom SLeK.