SLEK - Slovenská lekárnická komora : TLAČOVÁ SPRÁVA