Zemplínske lekárnické dni

 

Tradičné vzdelávacie podujatie, organizované miestnymi lekárnickými komorami v Trebišove, Michalovciach a Humennom, ktoré svojou návštevnosťou, kvalitným programom i zameraním nadobudlo charakter celoslovenského odborného podujatia. Patrí medzi najlepšie a najnavštevovanejšie vzdelávacie podujatia zaradené do systému sústavného vzdelávania Slovenskej lekárnickej komory. Dvojdňový program prináša množstvo kvalitných prednášok zameraných na aktuálne témy, panelovú diskusiu, prípadne praktické workshopy.