Sympózium z dejín farmácie

 

Monotematické podujatie zamerané na dejiny farmácie. Sympózium nadväzuje na tradíciu odborných tematických aktivít organizovaných Sekciou dejín Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktorých iniciátorom bol prvý prezident Slovenskej lekárnickej komory doktor Bartunek. Posledné 2 ročníky zorganizovala v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou Katedra lekárenstva Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.