Stredoslovenské lekárnické dni

 

Dvojdňové vzdelávacie podujatie, ktoré sa po úvodných dvoch ročníkoch stalo celoslovenskou vzdelávacou aktivitou. Odborný program prináša tematické prednášky vybrané na zvolenú tému, ktoré reflektujú aktuálne potreby modernej a účinnej farmakoterapie. Podujatie organizuje Regionálna lekárnická komora Banská Bystrica.