Pre študentov

Výučbové lekárne

 

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Banská Bystrica.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Bratislava.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Košice.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Nitra.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Prešov.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Trenčín.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Trnava.pdf

Zoznam vyučbových lekární pre regionálnu komoru Žilina.pdf

 

Štatút Rady Slovenskej lekárnickej komory o výučbových lekárňach.pdf

Výzva na predkladanie projektov

 

 

Číslo výzvy SLeK/01/2019

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

 • projektov konferencií, vrátane medzinárodných, seminárov, kurzov, školení zameraných na získavanie a prehlbovanie poznatkov zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia v niektorej z nasledovných oblastí:
  • nové liečivá, lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny v praxi,
  • nové liekové a aplikačné formy,
  • lieková a lekárenská legislatíva,
  • spoločenské aspekty výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta,
  • lekárenská starostlivosť,
  • interakcie liekov,
  • farmakoterapia geriatrických pacientov,
  • prevencia nádorových ochorení.
 • vedeckých a výskumných projektov zameraných na oblasť lekárenstva, výskum otázok výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta a spoločenského uplatnenia farmaceutov, zlepšovanie kvality lekárenskej starostlivosti a možnosti aplikácie vedeckých poznatkov do lekárenskej praxe,
 • projektov vydávania publikácii z oblastí vyššie uvedených.

Číslo výzvy SLeK/01/2019.pdf

 

Číslo výzvy SLeK/02/2019

Slovenská lekárnická komora zverejňuje výzvu na predkladanie:

A/ projektov zameraných na:

 • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí určených pre študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • vydávanie periodických a neperiodických tlačovín a publikácií určených pre zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia,
 • činnosť klubov, spolkov a združení študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

B/ žiadostí o podporu sociálne znevýhodnených študentov v študijnom odbore farmácia vo všetkých stupňoch štúdia.

Číslo výzvy SLeK/02/2019.pdf