Pracovné dni nemocničných lekárnikov

 

Odborné vzdelávacie podujatie pre nemocničných lekárnikov organizované Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory. Dvojdňové podujatie prináša aktuálne informácie z oblasti nemocničného lekárenstva a klinickej farmácie na Slovensku a v zahraničí.