Etické a morálne aspekty povolania farmaceut

 

Vzdelávacie podujatie, ktoré otvára často diskutované témy ako výhrada vo svedomí, etika, sloboda a zodpovednosť, či morálka a jej uplatňovanie pri výkone zdravotníckeho povolania farmaceuta. Podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku. Organizuje ho Slovenská lekárnická komora v spolupráci so Subkomisiou pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska.