Dieťa nie je malý dospelý

 

Kampaň „Dieťa nie je malý dospelý“ bola zameraná na farmakoterapiu detských pacientov, ktorej cieľom bolo poukázať na rozdielnosť medzi detským pacientom a dospelým jedincom v klinickej praxi.

 

Slovenská lekárnická komora v roku 2016, pri príležitosti Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, pripravila osvetové kampane zamerané na špecifiká farmakoterapie dojčiacich žien, farmakoterapiu detských pacientov a lieky v domácnosti.

Cieľom kampaní bolo zapojiť farmaceutov a verejné lekárne do projektov zacielených na poskytovanie odborného poradenstva pri farmakoterapii špecifických skupín pacientov a vzdelávať širokú verejnosť o správnom skladovaní, užívaní aj zneškodňovaní liekov.

Do projektu sa zapojilo 200 lekární, ktoré získali sadu informačných materiálov pre farmaceutov aj pacientov. Počas roka bolo zrealizovaných niekoľko prednášok v rámci celého Slovenska, na ktorých lekárnici informovali o liekoch v domácnosti, o tom, ako ich správne skladovať, či likvidovať, ako správne postupovať v prípade dávkovania liekov detským pacientom alebo ktoré lieky je možné užívať počas tehotenstva a dojčenia. Prednášky boli organizované v kultúrnych a materských centrách formou prednášok, besied a seminárov.

Slovenská lekárnická komora v rámci projektu vydala tri odborné publikácie, autormi ktorých sa stali renomovaní odborníci, klinickí farmaceuti a lekárnici priamo z praxe. Publikácie sú spracované príťažlivým, moderným a komplexným spôsobom pre účely každodenného využitia v lekárenskej praxi.

 

Vlasta Kákošová: Dieťa nie je malý dospelý
Publikácia uceleným spôsobom zhrňuje najdôležitejšie poznatky a informácie o správnom užívaní liekov u pediatrických pacientov so zameraním na dispenzačnú a konzultačnú činnosť farmaceuta.