Bratislavské lekárnické dni

Tradičné vzdelávacie podujatie organizované Regionálnou lekárnickou komorou Bratislava, ktoré sa koná tri krát do roka. Na podujatí sú prezentované aktuálne informácie z oblasti lekárenstva a farmácie, ako aj novinky vo farmakoterapii vybraných ochorení.