SLEK - Slovenská lekárnická komora : Osvetová kampaň: Interakcie liekov

Osvetová kampaň: Interakcie liekov


Slovenská lekárnická komora po úspešnom projekte Osvetových kampaní, ktorý zrealizovala v minulom roku pri príležitosti Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, prináša jeho pokračovanie. Osvetová kampaň je v roku 2017 zameraná na problematiku interakcií liekov.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch. Kampaň zároveň umožní získanie celoslovenských údajov o rizikovej preskripcii, návrh intervencií a analýzu potenciálnych úspor verejných zdrojov.

Súčasťou projektu je aktívny prístup do najväčšej databázy liekových interakcií pre lekárne a aplikácia pre pacientov, ktorá poskytne možnosť rýchleho a laicky zrozumiteľného vyhodnotenia rizík užívanej kombinácie liekov. Pri vyššom klinickom riziku ponúkne pacientovi možnosť konzultácie v niektorej z lekárni zapojenej do projektu. Pacient má možnosť voľby lekárne podľa miesta svojho bydliska.

Databáza obsahuje takmer 600 tisíc citácií odbornej literatúry a podrobnú charakteristiku viac ako 160 tisíc potenciálnych liekových interakcií aj s ich klinickým významom.

Do databázy sa pacienti môžu zaregistrovať prostredníctvom internetovej stránky www.interakcieliekov.sk. Pacient pri registrácii zadá svoju e-mailovú adresu pre komunikáciu s lekárňou, telefónne číslo a rok narodenia. Po prihlásení sa môže následne zadať lieky, ktoré užíva, a to lieky viazané na lekársky predpis, ako aj voľnopredajné lieky a výživové doplnky. Pre účely následnej kontroly v lekárni zadá aj čas, kedy svoje lieky užíva.

Po vyplnení sa pacientovi zobrazí zoznam liekov a stupeň prípadných nežiaducich účinkoch s možnosťou objednania sa na konzultáciu v niektorej z lekárni zapojených do projektu.

Zoznam všetkých zapojených lekární s informáciami o sídle a konzultačných hodinách lekárne sa nachádza aj na internetovej stránke www.interakcieliekov.sk.

V prípade záujmu o zapojenie do projektu, kontaktujte sekretariát Slovenskej lekárnickej komory /sekretariat@slek.sk/, ktorý Vám poskytne bližšie informácie o podmienkach zapojenia sa do projektu.
V správe je potrebné uviesť: názov lekárne, adresu lekárne, meno držiteľa povolenia, IČO lekárne, meno a registračné číslo odborného zástupcu.

Zapojené lekárne do projektu: