SLEK - Slovenská lekárnická komora : Osvetové kampane SLeK

Osvetové kampane SLeK


Slovenská lekárnická komora vyhlásila rok 2016 za ROK FARMACEUTA AKO POMÁHAJÚCEJ PROFESIE. Pri tejto príležitosti komora pripravila tri témy kampaní zameraných na edukáciu verejnosti a prezentáciu odborných kompetencií farmaceutov v špecifických oblastiach a skupinách pacientov.

Témou prvej kampane s názvom "Kto má kľúče od skrinky s jedmi?" je liek ako prirodzená súčasť domácnosti s informáciami o správnom zaobchádzaní s liekmi, ich rizikách a najčastejších problémoch.

Ďalšie kampane sa zamerajú na správne užívanie liekov počas dojčenia a na špecifiká farmakoterapie detských pacientov.

Do projektu je prihlásených viac ako 200 lekární, v ktorých pacienti nájdu informačné materiály k uvedeným témam. S lekárnikmi sa môžu poradiť o tom, ako správne skladovať lieky v domácnosti, ako správne užívať lieky počas dojčenia alebo ako správne podávať lieky svojim deťom.

Lekárne zapojené do projektu sú označené plagátom a informačnými nálepkami s logami jednotlivých kampaní. Súčasťou kampaní je aj osvetová činnosť formou prednášok, seminárov a besied s farmaceutmi.
Priebeh kampaní môžete sledovať aj na Facebooku

Odborným partnerom osvetových kampaní je Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
ZOZNAM ZAPOJENÝCH LEKÁRNÍ: