SLEK - Slovenská lekárnická komora : Sekretariát SLeK

Sekretariát SLeK

V dôsledku organizačných zmien sekretariátu v Bratislave budú telefonické konzultácie členom komory poskytované len:
- každý utorok v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. a

- každý štvrtok v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Adresa:

Lekárnický dom
Slovenská lekárnická komora
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava 3

tel: +421 902 416 418 (na uvedenom telefónnom čísle nie je možné prijímať SMS)
e-mail: sekretariat@slek.sk
GPS: 4810'51.14“N / 1710'8.04“E

Zamestnanci sekretariátu:

Bc. Viera Sopúchová
Koordinátor registra a správnych konaní
tel.: +421 903 225 775, e-mail: viera.sopuchova@slek.sk; register@slek.sk

Mgr. Lenka Vasiľová
Koordinátor sústavného vzdelávania
tel.: +421 901 776 035, e-mail: lenka.vasilova@slek.sk; vzdelavanie@slek.sk

Mgr. Patrik Bilanin
Koordinátor činnosti sekretariátu a volených orgánov
tel.: +421 903 776 035, e-mail: patrik.bilanin@slek.sk; tajomnik@slek.sk


Fakturačné údaje:
Slovenská lekárnická komora
Nová Rožňavská 3

831 04 Bratislava 3

IČO: 30808898
DIČ: 2020911783
Číslo účtu: SK4209000000005073719756 Slovenská sporiteľňa a.s.
Nie sme platcami DPH.