SLEK - Slovenská lekárnická komora : Archív noviniek

Archív noviniek


Farmaceut – chránená osoba

Vážení členovia SLeK,

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25.10.2016 aj na základe iniciatívy Slovenskej lekárnickej komory v rámci novely Trestného zákona nové ustanovenie. 

02.11.2016 Čítajte ďalej...

Oznam o konaní XXIX. Snemu Slovenskej lekárnickej komory

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, návrh programu rokovania XXIX. Snemu SLeK nájdete v prílohe spolu s návrhom Rady SLeK na zmenu Hospodárskeho poriadku SLeK.
 

27.10.2016 Čítajte ďalej...

Manuál nakladania s odpadmi v lekárni

Vážení členovia SLeK,

v súvislosti s povinnosťami lekárne vyplývajúcimi zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská lekárnická komora pre svojich členov zabezpečila Manuál nakladania s odpadmi spolu s prílohami.
 

26.10.2016 Čítajte ďalej...

Informácia o dostupnosti portálu

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, informujeme Vás o spustení portálu, ktorý umožňuje podieľať sa na tvorbe návrhu organizačného aktu. 

24.10.2016 Čítajte ďalej...

XXIX. snem Slovenskej lekárnickej komory - ZMENA TERMÍNU

Vážení členovia Slovenskej lekárnickej komory, informujeme Vás o zmene termínu konania XXIX. snemu Slovenskej lekárnickej komory.
 

21.09.2016 Čítajte ďalej...

Informácia ŠÚKL o stiahnutí šarže lieku Agen 5

Informujeme Vás o stiahnutí šarže lieku Agen 5, tbl 30x5 mg, z úrovne distribučných spoločností a lekární.
 

19.09.2016 Čítajte ďalej...

UPOZORNENIE NA ODCUDZENIE PEČIATKY lekára

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 30.08.2016 bola z uzamknutého vozidla na parkovisku v Senci neznámym páchateľom odcudzená pečiatka všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Jozefa Valkára

(MUDr. Jozef Valkár, P47471008202, A55912008).

Odcudzenie pečiatky rieši polícia.

Prosíme o odovzdanie tejto informácie osobám, ktoré môžu prísť do kontaktu s tlačivami opatrenými pečiatkou lekára.
 

02.09.2016 Čítajte ďalej...

Informácia ŠÚKL o stiahnutí šarží liekov Ospen

Informujeme Vás o stiahnutí šarží liekov Ospen z úrovne distribučných spoločností a lekární.
 

04.08.2016 Čítajte ďalej...