SLEK - Slovenská lekárnická komora : Archív noviniek

Archív noviniek


eRecept v Union zdravotnej poisťovni - informácia pre PZS

09.02.2018 Čítajte ďalej...

Manuál nakladania s odpadmi 2018

Od októbra 2017 a 1. januára 2018 sa opätovne výrazne zmenilo fungovanie odpadového hospodárstva v SR. /činnosť nadobudla už štvrtá zmena zákona o odpadoch za dva roky a 7 zmena vyhlášok k zákonu o odpadoch.  

05.02.2018 Čítajte ďalej...

eRecept je oslobodený od poplatku, zhodli sa na tom VšZP, SLeK a NCZI

Spustenie eZdravia od 01.01.2018 umožňuje lekárom predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky elektronicky a predpis či poukaz podpísať elektronickým preukazom zdravotného pracovníka (ePZP). Takto vystavené predpisy a poukazy vie lekáreň pripojená do eZdravia elektronicky spracúvať a liek alebo zdravotnícku pomôcku vydať. 

01.02.2018 Čítajte ďalej...

Oznamovacie povinnosti lekární pre rok 2018

Vybrané oznamovacie povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v roku 2018.

29.01.2018 Čítajte ďalej...

Novela zákona o liekoch účinná od 1. januára 2018 do 1. apríla 2018

Dňa 1. januára nadobudla účinnosť novela Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

09.01.2018 Čítajte ďalej...