ZMENA od 1. 4. 2022: Zabezpečovanie LS pre výdaj liekov občanom Ukrajiny

ZMENA od 1. 4. 2022: Zabezpečovanie LS pre výdaj liekov občanom Ukrajiny
POZOR, zmena od 1. 4. 2022!

Vážení farmaceuti, 

na základe materiál Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.: Postup pri zabezpečovaní lekárenskej starostlivosti pre výdaj liekov občanom Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine:

A/ Prechádzajúca osoba (tzv. UA TRANZIT);
B/ Žiadateľ o azyl / dočasné útočisko / doplnkovú ochranu;
C/ Osoba s dočasným útočiskom;
D/ Osoba s doplnkovou ochranou;
E/ Osoba azylant.

https://www.vszp.sk/files/novy-podadresar/vzory-preukazov.pdf

https://www.vszp.sk/ukrajina/

Prehľad na stiahnutie.

Posledná aktualizácia: 28. 3. 2022 - PLATNÉ od 1. 4. 2022.

 

Vzory dokladov: