Voľby SLeK na miestnej a regionálnej úrovni 2018

 

Opätovne je pred nami fáza v živote Slovenskej lekárnickej komory, ktorá ju definuje na nasledujúce obdobie štyroch rokov. Čaká nás niekoľkomesačný proces volieb, ktorý začína v máji a bude realizovaný na vyše päťdesiatich miestnych úrovniach a ôsmych regionálnych úrovniach v rámci celého Slovenska.

 

Dokumenty a tlačivá

Volebný poriadok.pdf
Návrh kandidáta.pdf
Súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlásenie.pdf
Manual k volbam MLeK.pdf
Prezenčná listina MLeK.pdf
Zápisnica o výsledkoch volieb MLeK.pdf
Manual k volbam RLeK.pdf
Prezenčná listina RLeK.pdf
Zápisnica o výsledkoch volieb RLeK.pdf
Zápisnica z rokovania Rady RLeK - voľba podpredsedu.pdf

 

 

Dátumy volieb regionálnych komôr

RLeK Košice
Dátum: 27. 6. 2018 17:30
Miesto: miestnosť č. 413 (zasadačka) na 4. poschodí, Farmaceutický pavilón, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Kontaktná osoba: PharmDr. Tibor Czuľba, MBA

RLeK Prešov
Dátum: 20. 6. 2018
Miesto: Prešov
Kontaktná osoba: PharmDr. Ondrej Sukeľ

 

Dátumy volieb miestnych komôr


MLeK Bardejov
Dátum: 7. 6. 2018 o 16:30 hod. 
Miesto: Veľká zasadačka (nad Lekárňou Sv. Jakuba II.), NsP Sv. Jakuba Bardejov
Kontaktná osoba: PharmDr. Jana Udičová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 1. 6. 2018

MLeK Bánovce nad Bebravou
Dátum: 27. 6. 2018 o 16:30 hod. 
Miesto: K nemocnici 39/6, Bánovce nad Bebravou
Kontaktná osoba: PharmDr. Ladislav Lukáš
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 21. 6. 2018

MLeK Bratislava I
Dátum: 30. 5. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava, zasdačka Blok C 
Kontaktná osoba: PharmDr. Tibor Zonnenschein
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 25. 5. 2018

MLeK Bratislava II
Dátum: 26. 6. 2018 o 16:00 hod. 
Miesto: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3
Kontaktná osoba: PharmDr. Peter Stanko
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 21. 6. 2018

MLeK Bratislava III
Dátum: 14. 6. 2018 o 16:00 hod. 
Miesto: Poslucháreň B-001, Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
Kontaktná osoba: doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 8. 6. 2018

MLeK Bratislava IV
Dátum: 17. 5. 2018 o 17:00 
Miesto: zasadacia miestnosť Domu kultúry Dúbravka (na 1. poschodí po schodoch vľavo), Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava 
Kontaktná osoba: PharmDr. Hana Grešnerová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 11. 5. 2018

MLeK Bratislava V
Dátum: 26. 6. 2018 o 16:00 hod. 
Miesto: Slovenská lekárnická komora, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3
Kontaktná osoba: PharmDr. Peter Stanko
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 21. 6. 2018

MLeK Brezno
Dátum: 5. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Reštaturácia Stavbár, Černákova ul. Brezno. 
Kontaktná osoba: PharmDr. Tomáš Srnka
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 30. 5. 2018

MLeK Dolný Kubín - Námestovo - Tvrdošín
Dátum: 12. 6. 2018 17:00
Miesto: Reštaurácia Magura, Námestovo
Kontaktná osoba: PharmDr. Alena Chytilová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 6. 6. 2018

MLeK Galanta
Dátum: 20. 6. 2018 o 16:00 hod. 
Miesto: Lekáreň Dr. Max 90, s.r.o. - Galanta
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Packová 
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 15. 6. 2018

MLeK Humenné - Medzilaborce - Snina
Dátum: 30. 5. 2018 o 17:00 hod.
Miesto: Reštaurácia Slovakia, Humenné 
Kontaktná osoba: PharmDr. Ondrej Sukeľ
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 24. 5. 2018

MLeK Košice
Dátum: 11. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Aula Pavilónu Chemických disciplín na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
Kontaktná osoba: PharmDr. Marek Jaroš
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 5. 6. 2018

MLeK Levoča
Dátum: 13. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Reštaurácia U Leva, Levoča 
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Hric
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 7. 6. 2018

MLeK Lučenec - Poltár
Dátum: 21. 6. 2019 16:30
Miesto: Hotel Slovan - kongresová miestnosť, Lučenec
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Ťažká
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 15. 6. 2018

MLeK Michalovce - Sobrance
Dátum: 7. 6. 2018 17:30
Miesto: Hotel Družba, Michalovce
Kontaktná osoba: PharmDr. Tibor Czuľba, MBA
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 1. 6. 2018

MLeK Nové Mesto nad Váhom
Dátum: 12. 6. 2018 o 16:30 hod. 
Miesto: Penzión Kúria, Nové Mesto nad Váhom 
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Fecsuová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 6. 6. 2018

MLeK Prievidza
Dátum: 13. 6. 2018 o 16:00 hod. 
Miesto: Uniklinika na Nábrežnej, zasadacia miestnosť č. 530, Prievidza 
Kontaktná osoba: PharmDr. Filip Pavlenda
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 7. 6. 2018

MLeK Revúca
Dátum: 12. 6. 2018 17:30
Miesto: reštaurácia KURKA, Mestský kultúrny dom, Revúca
Kontaktná osoba: PharmDr. Valéria Zobanová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 6. 6. 2018

MLeK Rožňava
Dátum: 7. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: lekáreň Polipharma, Rožňava 
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Petergáčová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 1. 6. 2018

MLeK Prešov - Sabinov
Dátum: 18. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Reštaurácia Kolégium, Hlavná 100, Prešov
Kontaktná osoba: Mgr. Novotná
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 12. 6. 2018

MLeK Poprad - Kežmarok
Dátum: 14. 6. 2018
Miesto: NsP Poprad, zasadacia miestnosť na 3. posch., Poprad
Kontaktná osoba: Mgr. Pavlína Dobáková
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 8. 6. 2018

MLeK Rimavská Sobota
Dátum: 21. 6. 2018 16:30
Miesto: Hotel Zlatý Býk, Zelený salónik, Rimavská Sobota
Kontaktná osoba: Mgr. Ildikó Fridrichová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 15. 6. 2018

MLeK Senica
Dátum: 20. 6. 2018 18:00
Miesto: Gastrocentrum Veronika, Senica
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Španková
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 15. 6. 2018

MLeK Skalica
Dátum: 12. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Hotel Tatran, Skalica 
Kontaktná osoba: Mgr. Ivona Macánková
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 6. 6. 2018

MLeK Spišská Nová Ves - Gelnica
Dátum: 12. 6. 2018 17:00
Miesto: Reštaurácia Na Korze, ul. Zimná 34, Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: PharmDr. Marián Novák
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 6. 6. 2018


MLeK Svidník - Stropkov
Dátum: 14. 6. 2018 18:00
Miesto: Zelený Sen, Cintorínska 7, Nám. SNP, 091 01 Stropkov
Kontaktná osoba: PharmDr. Tibor Ščešňák
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 8. 6. 2018


MLeK Šaľa
Dátum: 26. 6. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Reštaurácia Švéda, Štúrova 893/6, 92701 Šaľa
Kontaktná osoba: PharmDr.Rábeková Estera
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 21. 6. 2018

MLeK Trebišov
Dátum: 30. 5. 2018 o 18:00 hod. 
Miesto: Amadeus (zadný salónik) 
Kontaktná osoba: PharmDr. Tibor Czuľba, MBA
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 24. 5. 2018

MLeK Trenčín
Dátum: 17. 5. 2018 o 17:00 hod. 
Miesto: Hotel Magnus, Trenčín 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Ferenec
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 11. 5. 2018

MLeK Veľký Krtíš
Dátum: 13. 6. 2018 17:00
Miesto: Reštaurácia Mafík na Venevskej ul., Veľký Krtíš
Kontaktná osoba: PharmDr. Peter Mihalik
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 7. 6. 2018

MLeK Vranov nad Topľou
Dátum: 12. 6. 2018 o 17:15 hod. 
Miesto: Jazyková škola Laurea, Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: PharmDr. Magdaléna Mitriková
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 6. 6. 2018

MLeK Žiar nad Hronom - Žarnovica - Banská Štiavnica
hDátum: 6. 6. 2018 o 16:30 hod. 
Miesto: Reštaurácia Tatra, ul. SNP 52, Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba: RNDr. Anna Florovičová
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 31. 5. 2018

MLeK Žilina - Bytča
hDátum: 3. 7. 2018 o 18:00 hod. 
Miesto: Club salónik, Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: PharmDr. Peter Smieško
Návrhy kandidátov zaslať na sekretariát do 28. 6. 2018