Seminár ADL - pozvánka

Vážení farmaceuti,

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok /www.adl.sk/ Vás pozýva na seminár zameraný na Novelu zákona o lieku platnú od 1. 1. 2020 a elektronizáciu zdravotníctva, ktorý sa uskutoční v L!NDER Hotel Gallery Central 15. januára 2020. Bližšie informácie v prílohách.

Program podujatia.pdf

Záväzná prihláška.docx