Rokovanie Rady Slovenskej lekárnickej komory: výsledky volieb

Rokovanie Rady Slovenskej lekárnickej komory: výsledky volieb

Na rokovaní Rady Slovenskej lekárnickej komory, dňa 12. 11. 2022 boli zvolení členovia Prezídia Slovenskej lekárnickej komory:

  • PharmDr. Ondrej Sukeľ - predseda
  • PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. - 1. viceprezidentka
  • PharmDr. Norbert Chano - 2. viceprezident
  • PharmDr. Patrik Vitkovský
  • PharmDr. Vasil Šatník, PhD.
  • PharmDr. Lukáš Jaroščiak
  • PharmDr. Milota Beslerová
  • Mgr. Peter Sukeľ
  • Mgr. Ľuboš Ferenec