Prieskum efektivity lekárenskej pohotovostnej služby

Prieskum zameraný na zhodnotenie efektivity práce farmaceutov v rámci pohotovostnej služby podľa legislatívnej úpravy účinnej od 15. júna 2018

Výsledky prieskumu budú použité v komunikácii zástupcov Slovenskej lekárnickej komory s ministerstvom zdravotníctva s úmyslom zmeny systému zabezpečovania lekárenskej pohotovosti a zavedenia financovania tejto služby. Prosíme vás o čo najpresnejšie zodpovedanie jednotlivých otázok.

Lekáreň môže vyplniť dotazník aj viackrát - najlepšie hneď po každej pohotovostnej službe. Každý deň na Slovensku slúži približne 70 lekární, teda ideálne by každý deň malo pribudnúť 70 nových odpovedí. Ak sa však do prieskumu každý deň zapojí aspoň tretina lekární z každého samosprávneho kraja, získame relevantné údaje.

Dotazník sa nachádza nižšie. Môžete ho vyplniť aj pomocou externého linku.

 

 

Ďakujeme za čas, ktorý venujete jeho vyplneniu a za Váš záujem o riešenie vzniknutej situácie.