Opatrenie ÚVZ SR: Prekrytie dýchacích ciest

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti v kontexte Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8323/2020
od 15. 10. 2020 (prekrytie dýchacích ciest)

Všetkým pacientom lekárne sa zakazuje pohybovať sa v lekárni bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou detí do 6 rokov veku a osôb so závažnými poruchami autistického spektra.

Deťom od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča pohybovať v lekárni s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

Všetkým pracovníkom lekárne sa zakazuje pohybovať sa v lekárni bez prekrytia horných dýchacích ciest, a to s výnimkou pracovníka, ktorý sa nachádza v lekárni sám.

Opatrenie na stiahnutie.pdf