Lekárne - očkovacie vakcíny

Lekárne - očkovacie vakcíny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje rozšírenie možností zabezpečenia očkovania proti ochoreniu COVID-19 o ambulancie všeobecného lekárstva. Po rokovaniach so zástupcami Slovenskej lekárnickej komory sa dospelo k záveru, že doterajšie skúsenosti verejných lekární so zabezpečovaním, skladovaním a výdajom liekov v chladovom režime (vrátane vakcín pre povinné očkovanie) umožňujú prirodzeným spôsobom zapojiť poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do tohto náročného a zodpovedného procesu, keďže je nevyhnutné v najbližších mesiacoch zásadne zvýšiť zaočkovanosť populácie Slovenskej republiky. Keďže vakcíny sú a ostávajú majetkom štátu, pri tejto činnosti nepôjde o klasický nákup od veľkodistribútora, ale o zabezpečenie prevzatia, skladovania a výdaja. Odmena za túto činnosť sa bude odvíjať od množstva vydaných vakcín, jej výška je predmetom rokovania s MZ a bude oznámená v najbližších dňoch. V každom prípade by táto odmena mala byť motivačná. Pokiaľ máte záujem o zapojenie Vašej lekárne do tohto projektu, prosím vyplňte nasledujúci formulár. Konkrétne lekárne budú zapojené tak, aby bolo zabezpečené rovnomerné pokrytie všetkých okresov v Slovenskej republike. Dovolíme si Vás požiadať o PRESNÉ vyplnenie všetkých údajov (vrátane dĺžňov a mäkčeňov) osobou, ktorá má oprávnenie konať za príslušného poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.

FORMULÁR: Vakcíny v lekárňach (office.com)