SLEK - Slovenská lekárnická komora : AKO SA PRIHLÁSIŤ

AKO SA PRIHLÁSIŤ

AKO SA PRIHLÁSIŤ na www.slek.sk
Pri prihlasovaní je potrebné uviesť iniciály mena a priezviska (veľkými písmenami bez diakritiky) a registračné číslo v SLeK .
Heslo malými písmenami.
V prípade, že sa nemôžete napriek tomu prihlásiť na webovú stránku, oznámte nám to na tel. č. 069 2029 486, alebo e-mail: sekretariat@slek.sk.